SR Ż-1

500,00

Kanał o bardzo szerokim zastosowaniu socjalnym, pracujący nad poprawą naszego życia w różnych jego aspektach. Kanał, który buduje „nowy dom”, czyli nasze nowe życie. Energia kanału naprowadza nas na naszą odpowiednią ścieżkę życia, zmienia styl życia, który jest dla nas niekorzystny, przywraca ład i harmonię w relacjach rodzinnych. Kanał można promować hasłem „wszystko dla domu i rodziny”.

Opis

Energia ta, to niezbędny i niezastąpiony kanał informacyjny, który pomaga znaleźć rozwiązania i odpowiedzi na wszystkie problemy, które pojawiają się na życiowej drodze. Dzięki pracy z tym kanałem można zdobyć wiedzę o tym jak zorganizować swoje życie na ziemskim planie, jak unikać problemów i przezwyciężać pojawiające się trudności. Kanał pomoże uświadomić i zrealizować posiadane talenty, odkryć misję życiową i ujawnić twoje przeznaczenie.

Kana przypomina nam, że każde żywe stworzenie ma pierwotne prawo: „żyć szczęśliwie i harmonijnie” dlatego kanał dostarcza niezbędnych informacji, jak zrealizować tę zasadę w naszym życiu.

Kanał wypełnia człowieka mądrością, aby każdy postawiony kolejny krok był prawidłowy, a ścieżka życia stała się łatwa i przyjemna.

Zakres wskazówek, które można uzyskać podczas pracy z tym kanałem, jest bardzo szeroki. Kanał podpowiada w małych rzeczach np. przy zakupie produktów spożywczych, jak również przekazuje tajną wiedzę, która ujawnia sekret twojego przeznaczenia.

Energia ta pomoże znaleźć rozwiązania w obszarach: pracy zawodowej, nauki, relacji międzyludzkich, związkach i korekcji warunków życia. Kanał może stać się najlepszym asystentem podczas budowania dobrych relacji z przyjaciółmi, rodziną, krewnymi czy też współpracownikami z pracy, uczelni. Energia kanału przebuduje świadomość człowieka w taki sposób, aby zmienił on postrzeganie działania innych osób i zrozumiał prawdziwą przyczynę ich postępowania.

Działanie kanału

1) Pomoc w normalizacji ziemskiego życia, w osiągnięciu obfitości.

2) Dostarczenie informacji o ścieżce życia, stylu życia.

3) Pomoc w realizacji prawa „żyć harmonijnie i szczęśliwie”.

4) Pomoc w unikaniu przeszkód i trudności.

5) Pomoc w znalezieniu najlepszego wyjścia z problemów.

6) Pomoc w realizacji talentów, misji i przeznaczenia.

7) Pomaga połączyć i zrozumieć „duchowość” na płaszczyźnie ziemi.

8) Pomaga wybrać cel i poruszać się odpowiednim kierunku, aby zrealizować założony plan.

9) Pomoc informacyjna we wszelkich sprawach domowych-układa życie codzienne.

10) Nakieruje na wybór nowego mieszkania, budowy domu, urządzenia i aranżacji pomieszczeń.

11) Pomaga budować relacje z bliskimi, znaleźć do nich podejście, pokazuje ukryte bloki i przeszkody w budowaniu relacji.